Avornic Gheorghe (Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ‘C. Stere, MOLDOVA)

PUBLICATĂ : Bianual

ÎNFIINȚATĂ : 2010

Volume : 10

ISSN: 1947-8283

DOI: 10.4018/IJAMC

Revista Moldoscopie este deschisă analizelor şi cercetărilor aprofundate consacrate tuturor instituțiilor de drept material şi procesual. Articolele prezentate sunt supuse recenzării a cel puțin doi experți, care aprobă sau neagă publicarea articolului, luând în considerație originalitatea lucrării, noutatea argumentării, interesul practic etc.